Ăn cá sống suốt 3 năm khiến gan có hàng trăm con giun sán làm tổ

Thứ tư, 11/09/2019 | 14:03