IS rơi vào tử địa không lối thoát, bị tiêu diệt dần trong vòng vây ở Sweida

Thứ sáu, 31/08/2018 | 13:44